Select Page

Gweithdai Strategaeth Anabledd Dysgu

Ydych chi’n gweithio gyda phobl ag anabledd dysgu yn ardaloedd Abertawe neu Gastell-nedd Port Talbot?   Ar hyn o bryd mae Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Morgannwg yn gweithio gyda ni yn Eiriolaeth Eich Llais i gasglu barn staff ar beth ddylai’r pum...

Learning Disability Strategy Workshops

Do you work with people with a learning disability in the Swansea or Neath Port Talbot areas?   The West Glamorgan Regional Partnership is currently working with us at Your Voice Advocacy to gather the views of staff on what the top five priorities for the new...

What is Advocacy?

What is Advocacy?: An Easy Read Guide If you were wondering what is advocacy, or what are the different types of advocacy, we have covered them in this easy ready guide to advocacy! What does advocacy mean? Advocacy helps your voice and views be heard.   The...