Select Page

Ydych chi’n gweithio gyda phobl ag anabledd dysgu yn ardaloedd Abertawe neu Gastell-nedd Port Talbot?

 

Ar hyn o bryd mae Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Morgannwg yn gweithio gyda ni yn Eiriolaeth Eich Llais i gasglu barn staff ar beth ddylai’r pum prif flaenoriaeth ar gyfer y Strategaeth Anabledd Dysgu newydd fod.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, byddwn yn cynnal gweithdai yn bersonol ac ar-lein.

 

 

 

Dydd Mercher 27 Ebrill – Gwesty’r Village  – LLAWN

9.30am i 12.30pm (cinio wedi’i gynnwys)

Dydd Llun 9 Mai – (Timau MS ar-lein) 

10am i 12hanner dydd Staff ardal CNPT

Dydd Mercher 11 Mai – (Timau MS ar-lein) 

10am i 12hanner dydd Staff ardal Abertawe

 

 

I archebu eich lle, neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â Eiriolaeth Eich Llais ni drwy e-bost info@yourvoiceadvocacy.org.uk neu drwy ffonio 01792 646573

Gallwch hefyd helpu drwy gwblhau ein harolwg ar-lein https://www.surveymonkey.co.uk/r/7CQFTCB

 

 

LDSW_Welsh2