Select Page

Beth rydym yn ei wneud

Mae Eiriolaeth Eich Llais yn sefydliad sy’n darparu eiriolaeth annibynnol i bobl ag anableddau ar draws ardaloedd Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe yn Ne Cymru.


Sefydlwyd YVA ym 1989 ac mae’n Elusen Gofrestredig (Rhif: 1001271)   ac yn  Gwmni Cyfyngedig trwy Warant (Rhif: 2553487). Rydym yn dal i gynnal cysylltiadau ardderchog ac yn gweithio mewn partneriaeth â Gwasanaethau Awdurdod Lleol ac Anabledd Dysgu ond eto’n parhau i fod yn gwbl annibynnol ac yn gallu herio ar lefelau uchel.Mae gan  YVA hefyd berthnasoedd gweithio agos â sefydliadau eraill yn y gymuned sy’n darparu gofal a chymorth megis  Consortiwm Bywydau Cymunedol, MIRUS, Gwalia, Walsingham ac Accomplish.

Rydym yn aelodau o’r Fforwm Darparwyr Anableddau Dysgu yng Nghastell-nedd Port Talbot ac Abertawe sy’n dod â sefydliadau ynghyd gan gynnwys y rhai uchod, darparwyr gofal preswyl a’r Gwasanaethau Cymdeithasol. sy’n darparu gwasanaethau i bobl ag anableddau dysgu ac oedolion sy’n agored i niwed er mwyn hyrwyddo a rhannu arferion gorau.

Yn YVA rydym yn ymfalchïo mewn cyflawni canlyniadau cadarnhaol ar gyfer ein cleientiaid.Rydym yn derbyn adborth ardderchog yn rheolaidd ar gyfer ein gwasanaethau gan y set amrywiol o bobl a sefydliadau rydym yn gweithio gyda nhw.

l

Aims & Objectives

History

Legal Status

Trustees and Staff