Select Page

Eisoes yn aelod o YVA?

Llenwch y ffurflen isod i gael mynediad i’n tudalennau a’n gwybodaeth unigryw i aelodau  

Members online access form

You'll be able to access our online members hub as soon as your information is reviewed and approved.

Gwneud cais am Aelodaeth YVA

Dod yn Aelod o YVA

Dod yn Aelod o YVA

 • Eich Gwybodaeth

 • MM slash DD slash YYYY
 • Rhestrwch yma'r holl bethau rydych chi'n hoffi eu gwneud a manylion unrhyw feddyginiaethau/cyflyrau y mae angen i ni fod yn ymwybodol ohonynt.
 • Cyswllt brys

  Â phwy i gysylltu mewn argyfwng.
 • Rhif cartref y cyswllt brys
 • Rhif symudol y cyswllt brys
 • Datganiad Preifatrwydd a Chyfrinachedd

  Oni bai eich bod am i ni rannu'ch gwybodaeth, byddwn yn ei chadw'n breifat. Os credwn eich bod chi neu bobl eraill mewn perygl efallai y byddwn yn torri'r rheol hon. Os bydd llys yn dweud wrthym am rannu'ch gwybodaeth byddwn yn torri'r rheol hon.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.