Select Page

Wrthi'n cefnogi pobl ag anableddau dysgu ers 1989

Beth rydym yn ei wneud

Dod yn wirfoddolwr

Gwirfoddoli gydag Eiriolaeth Eich Llais – mae angen eich help arnom

Dod yn aelod

Beth am ddod yn aelod o Bobl yn Gyntaf Gorllewin Morgannwg? Fe gewch help a chyngor, cylchlythyr rheolaidd a hysbysiad o ddigwyddiadau a gweithgareddau i ddod

Gwneud rhodd

Bydd pob ceiniog rydych yn ei rhoi o fudd uniongyrchol i’r bobl rydym yn gweithio gyda nhw
£
Personal Info

Donation Total: £10.00

“Rydym yn cynorthwyo oedolion i oresgyn allgáu ac anghydraddoldeb trwy hyrwyddo eu grymuso a’u mynediad cyfartal i fywyd cymunedol.”

Your Voice Advocacy